Nieuwe cookiewet wordt versoepeld 22-10-2014


Door de versoepeling in de wet, die overigens nog aangenomen moet worden door de Eerste Kamer, hoeven internetters minder vaak toestemming te geven voor cookies.
Eén van de maatstaven in de wet is de zinsnede: “het mag geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de consument/gebruiker”.

Of het wetsvoorstel door de Eerste Kamer goedgekeurd wordt is nog maar de vraag. Ongetwijfeld hebben de leden ondertussen ook een bloedhekel gekregen aan ‘cookiemuren’ die websites opwerpen maar hebben de gewoonte (lees: verplichting) te controleren of hierin ook de Europese richtlijnen gevolgd worden en juist zijn die opnieuw in strijd met het (versoepelde) voorstel van de Tweede Kamer.

Algemene stelregel
Wanneer de verzamelde informatie tot gevolg heeft dat bezoekers anders behandeld worden dan zij behandeld zouden zijn zonder die informatie, dan valt het cookiegebruik niet (langer) onder het uitzonderingsregime.

Toegestaan zonder instemming van de bezoeker
1. Analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden mits deze niet gebruikt worden voor het opbouwen van bezoekersprofielen.
2. Cookies die door affiliatenetwerken toegepast worden.

Niet toegestaan zonder instemming van de bezoeker
1. Bijvoorbeeld Google Analytics omdat er sprake is van een ‘derde partij’ die ook inzage/toegang heeft tot de statistieken, namelijk Google Inc. Daarbij worden de gegevens opgeslagen buiten Nederland en is er juridisch geen controle/invloed uit te oefenen op het gebruik van de gegevens.
2. (tracking) Cookies die individueel surfgedrag bijhouden en om profielen op te stellen. Denk hierbij aan toepassingen van Social Media kanalen zoals bijvoorbeeld het ‘liken’ van een pagina via Facebook of het tonen van het aantal ‘likes’ op de eigen website.

Overige bepalingen in het wetsvoorstel
- Melden dat er gebruik gemaakt wordt van cookies (indien van toepassing).
- Dient er een toelichting gegeven te worden op het (toegepaste) cookiebeleid.
- Wanneer er sprake is van Google Analytics of bijvoorbeeld trackingcookies van Social Media moet de bezoeker er expliciet, voor activering, mee instemmen.

En wat nu?
De oorspronkelijke wet is van toepassing zolang het nieuwe voorstel niet is aangenomen. Daar moet u dus aan (blijven) voldoen.
Wanneer het nieuwe voorstel aangenomen wordt door de Eerste Kamer zullen, van overheidswege, hoogstwaarschijnlijk richtlijnen komen voor een ‘standaard uiting’ zoals die op elke website geplaatst moet worden.
Zodra daar meer informatie is stellen wij u hiervan op de hoogte.

Gepost op: 22-10-2014  |  vorig bericht | volgend bericht | toon meer berichten
 Inschrijven nieuwsbrief