Cookiewet varianten 23-10-2012


De weerstand tegen de aangenomen Telecommunicatiewet m.b.t. het onderdeel Cookies neemt toe. Verschillende, ook gerenommeerde, websites en webwinkels ondernemen acties maar deze zijn niet altijd in overeenstemming met de bepalingen uit de wet. Het geven van een rechtlijnig advies wordt hierdoor voor Akara vrijwel onmogelijk. Immers zijn bijvoorbeeld websitestatistieken cruciaal om serieus E-business te kunnen bedrijven doch mogen de gegevens, volgens de Cookiewet, niet zonder instemming van de bezoeker meer verzameld worden. Grote partijen als Marktplaats, Wehkamp en Bol.com hebben varianten ontwikkeld die niet (altijd) in overeenstemming zijn met de Cookiewet. Zij hebben het eigen belang boven de eisen van de wetgever geplaatst en nemen blijkbaar het risico op een boete of dagen de OPTA uit om, namens de overheid, een juridisch traject te starten. Onderstaand een overzicht van de verschillende varianten en opties zoals Akara die voorlegt aan haar klanten.


Algemeen - 1. Cookiewet respecteren
Zolang de bezoeker niet ingestemd heeft met het accepteren van cookies mogen ze niet geplaatst worden! De enige uitzondering hierop zijn de functionele cookies.
Diverse websites laten de bezoeker kiezen tussen "Cookies accepteren" en "Cookies niet accepteren". Wij zijn van mening dat het voor website-eigenaren beter is de bezoeker niet te laten klikken op "Cookies niet accepteren" omdat u dan voor een lange periode (1 jaar is redelijk standaard) o.a. niets meer kunt verzamelen over deze bezoeker.
Mede hierdoor heeft Akara een alternatief systeem ontwikkeld waarbij de bezoeker geprikkeld wordt de cookies te accepteren en geen exit-optie te bieden.

Nederlandse regel
De Cookiewet zoals die aangenomen is door De Kamer wordt, in deze vorm, alleen zo ingevoerd en toegepast in Nederland. Dit ondanks dat het een opvolging moet zijn van de Europese richtlijn. Voor de implementatie kan dan ook, vooralsnog, volstaan worden met de acceptatie van cookies alleen voor te leggen aan de Nederlandse bezoekers.

Website-teller
Wanneer uw website/webwinkel gebruik maak van bijvoorbeeld Google Analytics of Statcounter moet deze teller uitgeschakeld worden zolang de bezoeker niet ingestemd heeft met het accepteren van cookies. Met het uitschakelen van de website-teller worden bezoekers niet meer geregistreerd en krijgt u een vertekend beeld over o.a. het websitebezoek.
Daarnaast worden conversies (behaalde transacties en/of doelen) die gerelateerd zijn aan o.a. AdWords ook niet meer/beperkt inzichtelijk evenals de herkomst van het bezoek.

Social Media
Wanneer er buttons staan die linken naar bijvoorbeeld een Twitter- of Facebookpagina kunnen deze zo blijven staan. Anders wordt het als bijvoorbeeld de laatste tweets getoond worden of foto's van mensen die de pagina leuk vinden of de webpagina bijvoorbeeld gedeeld kan worden. In al die situaties wordt de bezoeker geregistreerd door het betreffende Social Media kanaal.
Op de posities binnen uw site waar een koppeling met een Social Media kanaal is plaatsen wij een alternatieve afbeelding of melding en wanneer men instemt met het accepteren van de cookies worden de Social Media uitingen/weergaven (weer) getoond.

Functionele cookies
Cookies die wenselijk/noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het vasthouden van de inhoud van een winkelwagentje of inloggegevens zijn en blijven toegestaan.

Andere aanpak - 2. Cookiewet niet accepteren
Er zijn websites en webwinkels die de Telecommunicatiewet grotendeels negeren zoals bijvoorbeeld Bol.com. Deze webwinkel:

 • Laat alle oorspronkelijke cookies plaatsen/registreren.
 • Meldt de bezoeker dat er cookies gebruikt worden.
 • Neemt aan dat de bezoeker, door het bezoeken van de website, het cookiebeleid van Bol.com accepteert.
 • Geeft (beperkte) informatie over het verwijderen van cookies.
 • De bezoeker kan de melding laten verbergen waarna de melding tot 2026 wegblijft.

Deze opzet/uitwerking is in strijd met de aangenomen Telecommunicatiewet. Bijval is er enigszins van mevrouw Nelie Kroes, lees het interview met Tweakers.net.
Daarnaast verzoekt Thuiswinkel Waarborg de OPTA om ‘pas op de plaats te maken', lees het artikel.

3. Uitvoeren zoals in diverse andere EU-lidstataten toegepast wordt
Implementatie zoals in de meeste Europese landen, dit betekent:

 • Alle cookies toestaan.
 • Bezoeker de mogelijkheid geven het plaatsen van cookies uit te schakelen met uitzondering van functionele cookies.

Wanneer een bezoeker kiest voor ‘Geen cookies plaatsen' worden de gerelateerde functies niet meer uitgevoerd (geen website-teller, geen Social Media e.d.).
Deze methode wordt, bij benadering, toegepast door Wehkamp.nl (biedt de mogelijkheid slechts 1 cookie te weren maar bijvoorbeeld de website-teller blijft normaal geladen worden).

De keus waar u als website-eigenaar voor staat
1. Telecommunicatiewet naleven
Voordelen:

 • U voldoet aan de wet.
 • U loopt geen risico op een boete.
 • Alternatief systeem zoals door Akara ontwikkeld is waardoor er een redelijke kans is dat de bezoeker instemt met het accepteren van cookies.

Nadelen:

 • Geen relevante gegevens meer over bezoekersaantallen, gedrag e.d.
 • Beperkte/geen inzage meer in herkomst m.b.t. conversies, transacties/doelstellingen.
 • Minder interactie en activiteit in relatie tot Social Media.
 • Internationale bezoekers begrijpen uw beleid niet.


2. Telecommunicatiewet niet accepteren, wel melden hoe en wat

Voordelen:

 • Relevante gegevens over bezoekersaantallen, gedrag e.d. worden verzameld.
 • Inzage in herkomst m.b.t. conversies, transacties/doelstellingen.
 • Interactie en activiteit in relatie tot de Social Media kanalen blijft beschikbaar.

Nadelen:

 • U voldoet niet aan de wet.
 • U neemt het risico op een boete.
 • Na de boete moet u alsnog een andere methode laten ontwikkelen/implementeren.


3. Toepassen zoals in diverse andere EU-lidstaten

Voordelen:

 • Standaard zijn de gegevens over bezoekersaantallen, gedrag e.d. beschikbaar.
 • Standaard blijft de inzage in herkomst m.b.t. conversies en transacties bestaan.
 • Standaard wordt de interactie en activiteit in relatie tot Social Media ondersteund.
 • Bovenstaande is van toepassing zolang de bezoeker geen opdracht geeft tot het niet meer accepteren van cookies.

Nadelen:

 • U voldoet niet aan de Nederlandse Telecommunicatiewet maar u komt wel redelijk in de buurt van de Europese richtlijnen.
 • U neemt het risico op een boete ook al is deze minder groot dan bij optie 2.
 • Na de boete moet u waarschijnlijk een andere methode laten implementeren.

Wens u meer informatie of advies omtrent dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Gepost op: 23-10-2012  |  vorig bericht | volgend bericht | toon meer berichten
 Inschrijven nieuwsbrief