Statistieken

The Webalizer is een web-server programma dat de logfiles op de server analyseert en vervolgens de gevonden gegevens omzet in tabellen en grafieken in HTML formaat, zodat deze leesbaar zijn in de browser van de gebruiker.

URL: http://www.domeinnaam.nl/webstats/

Daarmee kan de gebruiker inzicht krijgen in het gebruik van zijn website. In deze tabellen en grafieken wordt een aantal begrippen gebruikt die nadere uitleg behoeven.

Hits

Elke VRAAG aan de server, mits geregistreerd in een log-file op de server, wordt beschouwd als een hit. Zo'n vraag kan van alles zijn, html pagina's, grafische bestanden, audio bestanden, CGI scripts enz. Iedere geldige regel in de server-log file wordt geteld als een hit. Dit getal representeert dus het totale aantal vragen dat aan de server gesteld is gedurende de periode waarover gerapporteerd wordt.

Visits

Als aan de server door een uniek IP adres, dus door een site, een vraag wordt gesteld, wordt eerst nagegaan of datzelfde unieke IP adres reeds eerder een vraag heeft gesteld. Is dat binnen 30 minuten (default, door de provider instelbaar) het geval, dan wordt deze vraag niet als een nieuwe VISIT geteld. Als gevolg van de beperkingen van het HTTP protocol en enige andere factoren mag het aantal visits niet als accuraat worden beschouwd. Het is meer een tamelijk nauwkeurige schatting.
Voor meer informatie, kunt u dit document bekijken.

Meer info

 Inschrijven nieuwsbrief