Omschrijving project

Actiedent is een professionele, zakelijke website bedoeld voor de tandtechnische wereld. Er is talloze informatie te vinden over diverse tanden- en kiezenlijnen. Men kan online tanden en kiezen bestellen, men kan kiezen uit een groot aantal modellen in diverse kleuren. Akara heeft hiervoor een bestelsysteem ontwikkeld waarvan de 'wizard' het meest bijzonder is: als men een bepaald model boventand kiest, dan worden hier automatisch de matchende modellen ondertanden en kiezen bij getoond.
Actiedent

Uitvoering/ realisatie

HTML, PHP, MySQL, JavaScript.
 Inschrijven nieuwsbrief