Omschrijving project

BestBuymakelaars is een makelaarsformule en biedt de consumenten een volledig dienstenpakket aan tegen een gunsteriger tafief dan gebruikelijk is in de branche.

Online kan de bezoeker zoeken naar huizen en kan deze informatie inwinnen over taxaties, bouwkeuringen, hypotheken en franchising.

Akara heeft deze site volledig ontwikkeld en heeft onlangs een koppeling geplaatst naar Homes International.

Best Buy Makelaars

Uitvoering/ realisatie

HTML, PHP, MySQL, JavaScript, koppeling Homes International
 Inschrijven nieuwsbrief