Nieuwsbrieven


Geachte heer/mevrouw,

De laatste weken komen er veel vragen binnen over het toenemende aantal ongevraagde mailberichten. Middels deze mail informeren wij u over de explosieve groei van spam en wat er eventueel tegen gedaan kan worden.

Algemeen
Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet. Niet alleen ongevraagde e-mails maar bijvoorbeeld ook ongevraagde SMSjes en faxen zijn spam. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt, bewaakt de handhaving van deze wet. OPTA kan niet optreden tegen buitenlandse spam.

Historie
Al in 2001 meldden wij als één van de eerste Internet Service Providers, dat onze webservers uitgerust waren met een spamfilter. De spamberichten vormden indertijd slechts een klein deel van het totale mailverkeer en de gehanteerde technieken van de verspreiders waren inzichtelijk en controleerbaar. Berichten werden gefilterd op herkomst (IP-nummer) en daarnaast op gedefinieerde termen in de berichten. Middels een puntensysteem werd het bericht al dan niet aangemerkt als ‘vermoedelijk spam'.

Akara heeft er bewust voor gekozen alle berichten door te sturen naar de ontvanger. Wij zijn van mening dat een door ons geconfigureerd systeem niet kan bepalen of het bericht u onthouden moet worden. Hierover verderop meer.

Huidige situatie
Uit een onderzoek dat juli jl. is uitgevoerd, bleek het bij 80% van het mailverkeer te gaan om ongevraagde mail. Sindsdien is dit percentage fors gegroeid doordat de verspreiders nieuwe technieken gebruiken. Wij schatten dat het percentage spam thans meer dan 90% van al het mailverkeer is.

Verspreiders gebruiken bij de verzending dynamische IP-nummers (de nummers wisselen continu) en wordt er naast de variabele tekst een afbeelding ingezet voor het overbrengen van de eigenlijke boodschap. Hierdoor kunnen spamfilters een groot aantal spamberichten niet meer onderscheiden van de normale en gewenste e-mailberichten. De spamverspreiders hebben deze (tijdelijke) kans aangegrepen, waardoor er nu extreem veel spamberichten verstuurd en ontvangen worden.

Ook de gekozen e-mailadressen zijn willekeurig. Op nieuwe of nog nooit gebruikt e-mailadressen komen ook spamberichten binnen. In veel gevallen kan de spamverspreider, zodra het bericht geopend wordt, achterhalen of het een e-mailadres is dat gebruikt wordt.

De mailservers zijn steeds voorzien van de meest recente spamfilters, die met een hoge frequentie worden geüpdate. Wanneer een spambericht door het filter getraceerd wordt, krijgt deze in het onderwerp de toevoeging *** VERMOEDELIJK SPAM *** mee, voordat het bericht wordt doorgestuurd naar de ontvanger.

Tips en wat u kunt doen
1. Bestaande e-mailadressen vervangen door nieuwe e-mailadressen.
2. Een eventuele catch-all op uw domeinnaam uitschakelen.
3. E-mailadressen op website encrypted plaatsen.
4. Alleen aanmelden op nieuwsbrieven van vertrouwde organisaties.
5. Bij ontvangen berichten uiterst voorzichtig omgaan met het afmelden, omdat dit tevens een bevestiging voor de afzender is dat uw e-mailadres juist is.
6. Wanneer uw mail door onze systemen afgehandeld wordt, kunt u zelf een aantal opties instellen. Maak daar gebruik van (zie toelichting hieronder).
7. Binnen de meeste e-mailprogramma's kunt u regels definiëren, zodat berichten die daaraan voldoen automatisch verwijderd of in een aparte map geplaatst worden.
8. Extra spamfilter installeren op uw eigen systeem. Voor de meeste e-mailclients zijn diverse pakketten beschikbaar, daarnaast zijn er virusprogramma's die hiermee uitgerust zijn.

Uw account configureren op de mailserver
Wanneer uw mail wordt afgehandeld door één van onze systemen kunt u de instellingen zelf, per gebruiker, aanpassen met betrekking tot spam. Dit betreffen alleen de berichten die ook door het systeem als spam aangemerkt worden. Daarnaast kunt u termen toevoegen en daar ‘strafpunten' aan toekennen. Tevens kunt u aangeven wat er vervolgens met de berichten gedaan moet worden.

De procedure is als volgt:
1. inloggen op de betreffende mailserver
2. kies in het menu voor: users on domain
3. kies voor de optie: spam filter-words (voor het toevoegen van filterwoorden)
4. kies voor de optie: spam & responder (voor de manier waarop het afgehandeld moet worden, bijvoorbeeld ‘spam direct verwijderen van de server'. LET OP: de mail is dan definitief verwijderd)

Toekomst
Thans zijn we aan het testen met een techniek waarmee binnenkomende berichten via een OCR-systeem gaan. Daarbij wordt tekst uit de afbeeldingen gelezen, gecontroleerd en beoordeeld. Zodra blijkt dat deze techniek betrouwbaar is zal het geïntegreerd worden in de spamfilters op de mailservers.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen of een toelichting kunt u natuurlijk contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Team Akara Webdiensten

  Dit venster sluiten
 Inschrijven nieuwsbrief